Fundacja

Spread the love

     

JESTEŚMY FUNDACJĄ  NON PROFIT
 

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuk plastycznych.

2. Pielęgnowanie tradycji dziedzictwa kultury polskiej , w sferze kultury i sztuki.

3. Edukacja artystyczna odbiorców wielu pokoleń, bez względy na narodowość, wyznanie czy światopogląd..

4. Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych we wszystkich środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo i zagrożonych patologia społeczną, oraz osób niepełnosprawnych.

5. Prowadzenie na rzecz wielu pokoleń działalności umożliwiającej jej rozwój kulturalny i intelektualny.

 1. Działalnośćartystyczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Współpraca z ośrodkami kultury i sztuki.
 3. Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków, działaczu kultury i przedstawicieli życie gospodarczego w kraju i zagranicą.
 4. Ochrona dóbr kultury i sztuki.

Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza objęła dwa podstawowe kierunki działań:

 1. Wspieranie i propagowanie kultury polskiej, szczególnie poprzez prezentacje twórczości i dokonań współczesnych artystów polskich wielu pokoleń.
 2. Edukację kulturalną od najmłodszych lat.

Misja kulturalna  i edukacyjna:

1.Naszymi talentami tworzymy przestrzeń dla nowych idei.

 1. Kształtujemy warunki rozwojowe dzieci i młodzieży oparte na świadomości kulturowej, poczuciu tożsamości, rozpoznawaniu własnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, czy możliwości istotnego udziału kultury w rozwoju.

Władzami Fundacji  są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów
  1. Maria Biziuk
  2. Ewa Osowsska
 2. Zarząd Fundacji
  1. Jan Kubicki
  2. Wojciech Butkiewicz