Wspieraj Kulturę

Spread the love

Więcej informacji na www.ngo.pl

Na co zbieramy:

W roku 2018 obchodzimy 10-lecie naszej działalności. Z tej okazji pragniemy zorganizować 10 wystaw artystów polskich w kraju i za granicą.

Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy jako darczyńców  obchodów naszej dziesięcioletniej działalności. 10 WYSTAW NA 10-LECIE FOPT

Jesteśmy Fundacją non profit, od wielu lat zajmującą się promocją sztuki, wspieraniu twórców w ich rozwoju artystycznym i prezentacji ich dokonań. Kolejnym obszarem naszej działalności jest edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży.

Naszym udziałem było wiele wydarzeń artystycznych w ramach których odbywały się wystawy, pokazy, happeningi z różnych dziedzin sztuki. Przez dziewięć lat gościliśmy i gościmy w naszych projektach polskich twórców wielu pokoleń, przybliżając sztukę szerokiej publiczności.

Na początek występujemy z projektem pt. „Stan Rzeczywisty, wystawa rzeźby i malarstwa”, czyli zorganizowaniu czasowych wystaw na których prezentowane będą dzieła mieszkańcom Hamburga, Rotterdamu i Brukseli. Pragniemy pokazać i przybliżyć różnorodność talentów i kierunków myślenia, która występuje w polskiej sztuce Pozwoli to nam przedstawić twórców i ich sztukę jako fragment głębszej analizy artystycznych poszukiwań we współczesnym świecie. Zamierzamy zaprezentować prace artystów związanych z nieformalna grupą awangardową „ Stan Rzeczywisty” , działającą na warszawskiej Pradze.